English
S�SY�N
Sistem Y�netimi
S�Z,

DO�RU YERDES�N�Z ...
Sizi, bilgi teknolojileri ve sistemlerinin yap�land�r�lmas�, y�netimi ve yaz�l�m konular�nda,

PAYLA�MAYA DAVET ED�YORUZ.

Sistem y�netimine ihtiya� d�zeyinizi belirlemek i�in l�tfen t�klay�n�z.

Ortaklar Cad. Mevl�t Pehlivan Yan� Sok. No:3/B Mecidiyek�y 34394 - �STANBUL
Tel: (212) 288 75 75 | Fax: (212) 288 777 0 | info@sisyon.com
© 2006-2007 Sisy�n